Complex of Sultan Barquq مدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق 創建年(AD):1384/86
細部名称1:外観細部名称2:ファサード細部名称3:ミナレット、外壁 撮影年:1995